โครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม ออนไลน์

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 

นักเรียน นักศึกษาใหม่ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ตามลิงค์ https://sites.google.com/rsc.ac.th/new-students/  เพื่อทำการร่วมโครงการ