• banner4_copy.jpg
  • p3.jpg
  • r10.jpg

แผนกวิชาการบัญชี

 

นางศุภวรรณ  สุระเสน
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

นางอุษารัศ  ศรีสุวพันธุ์
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางปิยนันท์  พึ่งอารมณ์
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางอัธยา  สังข์อยุทธ์
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางธนาภรณ์  สว่างจันทร์
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวนฤมล  สุมรรคา
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางสกุลตา  กีรติกุลศักดิ์
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางชนิดาพร  บุนนาค
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางพิไลพร  สาระชาติ
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางณัฐชวนันท์  รัตนวิเชียร
พนักงานราชการ(ครู)