• banner4_copy.jpg
  • p3.jpg
  • r10.jpg

แผนกวิชาการออกแบบ

 

นางสาวสุวรรณา  สุ่มเนียม
หัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบ

 

 

นางสาวรัชนก  แสนพลเมือง
พนักงานราชการ(ครู)

นายจีรันธัช  สินพลจันทร์
ครูพิเศษสอน