• banner4_copy.jpg
  • p3.jpg
  • r10.jpg

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

นางวศมนตร์  ทรัพย์สินชัย
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

นางชุติมา  ชมสกุล
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นางสาวพิมรัมภา  ชูรูป
พนักงานราชการ(ครู)

นายธนิสร  คงสมบูรณ์
พนักงานราชการ(ครู)

นายอุทิศ  พิมที
ครูพิเศษสอน