การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ Online Training

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ขอเชิญชวน ครู นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ Online Training ผ่านแอปพลิเคชั่่น NYC English
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 พ.ค. 64 และเรียนได้ถึง 25 มิ.ย. 64 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูชุติมณฑน์ หันชนะ โทร 091 7659012
 
รายละเอียด Download เอกสารที่นี่