การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรักษาดินแดน (นักศึกษาวิชาทหาร)

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

ประกาศประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความต้องการสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรักษาดินแดน (นักศึกษาวิชาทหาร) ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถลงชื่อสมัคร Online ได้ที่ 
https://www.myhost.online.th/miadmit/index.php
และสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม / การเรียน รักษาดินแดนได้ทางกลุ่มเฟซบุ๊ก