รายงานผลการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับจังหวัดสระบุรี ปี 2563

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง 

บัดนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ได้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

รายละเอียด Download เอกสารที่นี่