ปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2563

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ในเวลา 12.30 น. - 16.00 น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
การแต่งกายสำหรับนักเรียน นักศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้ถูกระเบียบ ( ให้นักเรียน นักศึกษา เตรียมโทรศัพท์มือถือมาด้วยทุกคน เนื่องจากมีการลงทะเบียนรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ )