กิจกรรมชมรมวิชาชีพวิจิตรศิลป์ ภายใต้โครงการ "VIJITSILP GARDEN"

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 • 161235910_792354188039853_5798663283732923008_o.jpg
 • 161268633_792354118039860_1093218777314685961_o.jpg
 • 161301907_792354131373192_1403404281719952168_o.jpg
 • 161376118_792354038039868_3403489466442764811_o.jpg
 • 161429245_792353811373224_7217342066793866757_o.jpg
 • 161543965_792353874706551_3948962207881070389_o.jpg
 • 161543972_792354008039871_6803519620152539655_o.jpg
 • 161543999_792353748039897_8747064695177223718_o.jpg
 • 161546892_792353994706539_5511212975435483628_o.jpg
 • 161557837_792353938039878_379384340057495269_o.jpg
 • 161668015_792354358039836_4312561279333999286_o.jpg
 • 161671962_792353831373222_6969471639197884246_o.jpg
 • 161740406_792353728039899_1523949326788681001_o.jpg
 • 161740406_792353728039899_1523949326788681001_o_1.jpg
 • 161770900_792354241373181_5106661901531783079_o.jpg
 • 161808839_792354124706526_4174725917384074589_o.jpg
 • 161820344_792353734706565_6206006441710917139_o.jpg
 • 161833025_792353911373214_7601277270757494294_o.jpg
 • 161937007_792354301373175_179166255179791324_o.jpg
 • 161971324_792354228039849_6860136322527960845_o.jpg

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพวิจิตรศิลป์ ภายใต้โครงการ "VIJITSILP GARDEN" และจะจัดกิจกรรม ในวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ศาลาวีรนราวัฒน์ วิทยาลัยฯ โดย
อาจารย์อมรรัตน์ ศรีหิน อาจารย์ประจำแผนกวิชาวิจิตรศิลป์และเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้