การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

  • 158128860_788583371750268_5352759553725800271_o.jpg
  • 158233357_788583211750284_3453714009775153735_o.jpg
  • 158237297_788583115083627_3404350924801151497_o.jpg
  • 158240812_788583401750265_4605594665770653069_o.jpg
  • 158426448_788582945083644_6653004917149141123_o.jpg
  • 158426448_788582945083644_6653004917149141123_o_1.jpg
  • 158698375_788583088416963_8071038335251111389_o.jpg
  • 159335898_788583445083594_1330568003067530656_o.jpg
  • 159380009_788583345083604_6047860383178891073_o.jpg
  • 159587350_788583395083599_927174739575963608_o.jpg

 

ในวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมทานตะวัน วิทยาลัยฯ