กิจกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปวช.ภาคปฏิบัติ สาขาวิชาการตลาด

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 • 158136469_788589485082990_9024360207277573843_o.jpg
 • 158247410_788588738416398_704873808559592135_o.jpg
 • 158317451_788589315083007_2965055527277958776_o.jpg
 • 158369337_788589918416280_7503424174882880451_o.jpg
 • 158383800_788589365083002_1603357281531095862_o.jpg
 • 158410415_788589505082988_8980387403990073557_o.jpg
 • 158444372_788589428416329_5060334019350614427_o.jpg
 • 158524213_788588718416400_4085172994679476603_o.jpg
 • 158600327_788589058416366_7234119038656663886_o.jpg
 • 158635634_788589265083012_4058950638483161718_o.jpg
 • 158659515_788590071749598_4044411476404377807_o.jpg
 • 158686468_788589348416337_8688951189809012481_o.jpg
 • 158698380_788589801749625_3105350531104763724_o.jpg
 • 158831068_788589655082973_802287652749806151_o.jpg
 • 158870388_788589598416312_4254980493012412848_o.jpg
 • 158926671_788589531749652_1888822866982619553_o.jpg
 • 158928387_788589591749646_2203796545720295901_o.jpg
 • 159044917_788589248416347_6749027500333769719_o.jpg
 • 159054574_788589961749609_6280459883600625062_o.jpg
 • 159075247_788589558416316_7483702270280739570_o.jpg

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จัดกิจกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปฏิบัติ สาขาวิชาการตลาด
(งานวางแผนการขาย การจัดแสดงสินค้า เสนอขายสินค้าและบริการ) ใน วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี