การประชุมครูผู้ควบคุมและคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคประจำปีการศึกษา 2563

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 • 158247410_788606068414665_2711888691329632465_o.jpg
 • 158287105_788606698414602_8860635380664365050_o.jpg
 • 158333033_788606625081276_21880809135490969_o.jpg
 • 158336139_788606361747969_1552881325703025732_o.jpg
 • 158351992_788605881748017_293579562044774289_o.jpg
 • 158356498_788605955081343_4004842069140555736_o.jpg
 • 158369337_788606691747936_6963661520118045490_o.jpg
 • 158416247_788606321747973_8584239001629853521_o.jpg
 • 158449910_788606258414646_7042071740794605735_o.jpg
 • 158655910_788606835081255_4385844392358891498_o.jpg
 • 158708775_788606225081316_8910523794688888388_o.jpg
 • 158727067_788606231747982_5537320017900933497_o.jpg
 • 158973168_788606391747966_2411657353311969731_o.jpg
 • 159019262_788606855081253_1180133272181153639_o.jpg
 • 159268822_788606561747949_7986787188933176264_o.jpg

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จัดประชุมครูผู้ควบคุมและคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง โดยนายกิตติพล วิเชียรเชื้อ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ