พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (MOU)

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016
info@rsc.ac.th

 • 134631860_756229538318985_5160705921232670946_o.jpg
 • 135049408_756228128319126_2789298706120043187_o.jpg
 • 135201879_756228908319048_6576013748005697522_o.jpg
 • 135208160_756230238318915_686985702729804464_o.jpg
 • 135240447_756230258318913_2049870595475852807_o.jpg
 • 135280857_756230331652239_4709291413276736075_o.jpg
 • 135548147_756229101652362_3073156114289094425_o.jpg
 • 135570651_756228298319109_54664286418399792_o.jpg
 • 135754665_756228431652429_6387789344489092109_o.jpg
 • 135813409_756229011652371_1477009782515774188_o.jpg
 • 136074228_756230794985526_7277974763879749137_o.jpg
 • 136074875_756229118319027_6684474056636663292_o.jpg
 • 136118088_756229844985621_2003689525721167493_o.jpg
 • 136186855_756228871652385_1075610480999184854_o.jpg
 • 136474183_756229751652297_8510398518467722411_o.jpg
 • 136719387_756228114985794_3879986191527206010_o.jpg
 • 136721750_756230461652226_2028719544993535130_o.jpg
 • 136988158_756228864985719_9024077267506720518_o.jpg
 • 136995721_756228111652461_74688766206566197_o.jpg
 • mou.jpg

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี MOU

ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี กับสถานประกอบการ ในวัน ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

ณ ห้องประชุมบานบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี