ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

ตามที่มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ลงวันที่่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) นั้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม Download เอกสารที่นี่