ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

ตามที่มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ลงวันที่่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี กำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นั้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม Download เอกสารที่นี่