รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารท่วไป (ครู) จำนวน 4 อัตรา โดยปฏิบัติหน้าที่ใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม Download เอกสารที่นี่