กำหนดการเปิดภาคเรียนของนักเรียนทุกสาขาวิชา 1/2564 และพบครูที่ปรึกษา รับหนังสือ

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี มีกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Site, On Air, Online On Hand, On Demand) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 ปละ ปวส.1 มาวิทยาลัย เพื่อพบครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและรับหนังสือเรียน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

รายละเอียด Download เอกสารที่นี่