ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ธุรการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น

ทางวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ธุรการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ดังเอกสารตามที่แนบนี้

รายละเอียด Download เอกสารที่นี่