ประกาศปิดเรียน เนื่องจากเหตุพิเศษ (Covid-19)

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016
info@rsc.ac.th

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.)

กำหนดใน 28 จังหวัด รวมทั้ง สระบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้สถานศึกษาปรับวิธีการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

รายละเอียด Download เอกสารที่นี่