ประกาศเลื่อนกำหนดการรายงานตัว

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016
info@rsc.ac.th

 
ประกาศเลื่อนกำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564
 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีจึงขอเลื่อนการรายงานตัว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ในวันที่ 9 มกราคม 2564
รายละเอียด Download เอกสารที่นี่