กำหนดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

กำหนดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เริ่มเวลา 9.00 - 11.00 น.
เชิญชวนผู้ปกครองกดเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ตามลิ้งค์นี้ https://www.facebook.com/groups/159100652796068/?ref=share 
โดยงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
 
รายละเอียด Download เอกสารที่นี่