กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพระบบปกติและระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 63

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 • 164203042_799976687277603_3527464313983865284_n.jpg
 • 164740678_799976803944258_558412833433847625_n.jpg
 • 164902742_799976150610990_6768429854441383962_n.jpg
 • 165219793_799976660610939_850230425756181357_n.jpg
 • 165624516_799975840611021_6118928241830615244_n.jpg
 • 165655900_799976567277615_7548302166998945943_n.jpg
 • 165846572_799976240610981_1098625052002940016_n.jpg
 • 166330283_799976677277604_2185420666705875755_n.jpg
 • 166539968_799976480610957_1732121757259239632_n.jpg
 • 166709740_799976633944275_5727386020132011532_n.jpg
 • 167265222_799975993944339_1839852772618166468_n.jpg

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพระบบปกติและระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
 โดย นายไสว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้