กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพระบบปกติและระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 63

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพระบบปกติและระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
 โดย นายไสว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้