การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงเเรม ทักษะการบริการอาหาร

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

 

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2563 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงเเรม ทักษะการบริการอาหาร ในวันศุกร์ 26 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วิทยาลัยฯ