การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classis Bartender , Flair Bartende

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 • 161.jpg
 • 162.jpg
 • 163.jpg
 • 164.jpg
 • 163798976_799391204002818_583440790842260062_n.jpg
 • 164277694_799391420669463_1684755132579866403_o.jpg
 • 164331400_799391237336148_7005151177360091816_n.jpg
 • 164502260_799391180669487_2569569151382692247_n.jpg
 • 164528446_799391250669480_864764859491239690_n.jpg
 • 164584882_799391914002747_6362004738845133218_n.jpg
 • 164691191_799389834002955_1311622177584767759_n.jpg
 • 165069999_799389754002963_2977097960273546417_n.jpg
 • 165072723_799392134002725_4143579751119155668_n.jpg
 • 165198911_799390550669550_2436383445803071225_o.jpg
 • 165208933_799393607335911_5467961531789574898_n.jpg
 • 165235685_799393774002561_7837811978548689315_o.jpg
 • 165423698_799390564002882_9196950071467891917_o.jpg
 • 165482761_799390384002900_7145657679697170339_n.jpg
 • 165493011_799391294002809_5029125511806205991_o.jpg
 • 165780214_799390600669545_5958283331669908974_n.jpg

 

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2563 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงเเรม ทักษะผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classis Bartender , Flair Bartender ในวันพฤหัสที่ 25 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วิทยาลัยฯ