การจัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดสระบุรี

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 • 160171219_791193254822613_8803035032061285914_o.jpg
 • 160214765_791192421489363_1866238925765208673_o.jpg
 • 160218180_791196151488990_7407366757969307957_o.jpg
 • 160264624_791191864822752_7904039925689125915_o.jpg
 • 160270297_791195884822350_7268469350437129686_o.jpg
 • 160294363_791192084822730_326796371937898724_o.jpg
 • 160436565_791193171489288_4076911263658667729_o.jpg
 • 160436565_791195228155749_3294556169017693116_o.jpg
 • 160500753_791192028156069_8081030937591022964_o.jpg
 • 160562878_791195548155717_7909184979601778171_o.jpg
 • 160575752_791195441489061_6222318867623632230_o.jpg
 • 160578210_791193391489266_6744303194794193140_o.jpg
 • 160612447_791196288155643_8894283604219186098_o.jpg
 • 160637559_791192721489333_7514920859558033587_o.jpg
 • 160653657_791197308155541_5055455945884128886_o.jpg
 • 160782308_791191974822741_3726920936630219430_o.jpg
 • 160800202_791192038156068_8482081923826015324_o.jpg
 • 160826425_791195808155691_4304136670781354546_o.jpg
 • 160826469_791192744822664_7390738448020690912_o.jpg
 • 160853995_791191851489420_5263107127307501874_o.jpg

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ในวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วิทยาลัยฯ และในช่วงบ่ายเป็นการสอบภาคปฏิบัติสอบขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยฯ