การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016
info@rsc.ac.th

 • 1.jpg
 • 132788611_750251225583483_3710674636923624242_o.jpg
 • 132873178_750251408916798_9148086366173013979_o.jpg
 • 133112858_750251858916753_6239223799943212707_o.jpg
 • 133293057_750251085583497_3756056648431742097_o.jpg
 • 133306602_750251658916773_4886958082126884349_o.jpg
 • 133354717_750251322250140_2760647592689674364_o.jpg
 • 133356017_750251045583501_183258984901283943_o.jpg
 • 133543883_750253355583270_931622863802272436_o.jpg
 • 133566202_750250868916852_7671062005890508729_o.jpg
 • 133566202_750250948916844_795836959276343058_o.jpg
 • 133566466_750251245583481_724939795612713658_o.jpg
 • 133840303_750250898916849_3141247686965477506_o.jpg
 • 134454222_750251902250082_2731969325275587177_o.jpg

 

การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

ณ ห้องประชุมบานบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วันที่ 28 ธันวาคม 2563