ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และแจ้งให้นักเรียนเข้าระบบเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ได้ที่ ลิ้งค์ข้างล่างนี้👉👉👉👉 https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3001