menu1 01 menu1 02 menu1 03 09072562 2menu1 0409072562 309072562 4menu1 08 menu1 10 menu1 059072562 5

Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

1.11.21.31.41.51.64

 menu4 01
menu4 02
menu4 03
menu4 04
menu4 05
menu4 06
menu4 07
menu4 08
menu4 09
menu4 10
menu4 11
menu5 0
header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 
 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศกรุณาอ่านรายละเอียดท้ายประกาศ ให้ครบถ้วน
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

news update
20/กพ/62 
10:45
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222