menu1 01 menu1 02 menu1 03 menu1 04 menu1 05 menu1 06 menu1 07 menu1 08 menu1 09 menu1 10 menu1 11

Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

 menu4 01
menu4 02
menu4 03
menu4 04
menu4 05
menu4 06
menu4 07
menu4 08
menu4 09
menu4 10
menu4 11
menu5 0
header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ)
เปิดรับสมัคร 13-26 ธค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 25 ธค. 2561
สอบคัดเลือกวันที่ 26 ธค. 2561
ประกาศผลสอบ 27 ธค. 2561
เริ่มปฏิบัติงาน 7 มค. 62
 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222