menu1 01 menu1 02 menu1 03 09072562 2menu1 0409072562 309072562 4menu1 08 menu1 10 menu1 059072562 5

Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

1.11.21.31.41.51.64

Login เข้าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สภาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
MIS VEI
Username
Password
    สำหรับเจ้างานศูนย์ข้อมูล
 menu4 01
menu4 02
menu4 03
menu4 04
menu4 05
menu4 06
menu4 07
menu4 08
menu4 09
menu4 10
menu4 11
menu5 0
header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 

S 27492399

51525125 337038353571441 1141437045525184512 n
51003357 337041713571105 8750231498860265472 n

11 07 2562

 

under web

 

bannergoodbookteacher

09072562 1

S 21389369

นายไสว สีบูจันดี
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

Banner 03
Banner 12
Banner 13
Banner 14
Banner ICT55
menu7 0
menu7 1
menu7 2
menu7 3
menu7 4
menu7 5
menu7 6
menu8 0

menu8 1

Banner099Banner 008

    menu8 2
9072562 7
menu8 4
Banner

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222