menu1 01 menu1 02 menu1 03 menu1 04 menu1 05 menu1 06 menu1 07 menu1 08 menu1 09 menu1 10 menu1 11

Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

menu3 01
menu3 02
menu3 03
menu3 04
menu3 05
menu3 06
Login เข้าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สภาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
MIS VEI
Username
Password
    สำหรับเจ้างานศูนย์ข้อมูล
 menu4 01
menu4 02
menu4 03
menu4 04
menu4 05
menu4 06
menu4 07
menu4 08
menu4 09
menu4 10
menu4 11
menu5 0
header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 

แบบบันทึกข้อความ-จัดซื้อครุภัณฑ์-ค่าเช่า-ค่าจ้าง
วันศุกร์, 26 ตุลาคม 2561
แบบบันทึกข้อความจัดซื้อครุภัณฑ์ / ค่าเช่า / ค่าจ้าง... Read More...
เอกสาร สผ1 ปีการศึกษา 2/2561
วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561
เอกสาร สผ1 ปีการศึกษา 2/2561ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ Read More...
Download เอกสาร สผ.2
วันจันทร์, 08 ตุลาคม 2561
Download เอกสาร สผ.2-5  Read More...
แบบฟอร์มโครงการ ปี62 [ปรับปรุง25กย61]
วันอังคาร, 25 กันยายน 2561
แบบฟอร์มโครงการ ปี62... Read More...
เอกสารเยี่ยมบ้านนักศึกษา
วันพุธ, 29 สิงหาคม 2561
Download เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา   Read More...
เอกสารเผยแพร่งานพัสดุ
วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561
 เอกสารเผยแพร่งานพัสดุ   Read More...
เอกสารเผยแพร่ SAR
วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561
 เอกสารเผยแพร่ SAR เอกสาร SAR 2559 เอกสาร SAR 2560 เอกสารมาตรฐาน 2561 Read More...
แบบประเมินสมรรถนะ PLC
วันศุกร์, 22 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร Read More...

 

bannergoodbookteacher

ผู้บริหารสถานศึกษา

S 21389369

นายไสว สีบูจันดี

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

Banner 03
Banner 12
Banner 13
Banner 14
menu7 0
menu7 1
menu7 2
menu7 3
menu7 4
menu7 5
menu7 6
menu8 0
menu8 1
 menu8 2
menu8 3
menu8 4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222